Nieuws

Nieuw artikel: Speellokaal of gymzaal?

speellokaalofgymzaalVoor jonge kinderen is bewegen van essentieel belang. Op motorisch, cognitief, sociaal en
emotioneel gebied maken kinderen een extra grote ontwikkeling door wanneer er veel en vaak
wordt bewogen. Bij het verzorgen van bewegingsonderwijs is voldoende kennis nodig om de
juiste keuzes te kunnen maken. In dit artikel wordt een aantal keuzemogelijkheden benadrukt
en uitgewerkt, waardoor er op verantwoorde wijze tot veelzijdig, intensief en plezierig bewegingsonderwijs
kan worden gekomen.

Download hier het volledige artikel: Artikel: Speellokaal of gymzaal?

“De Lesbrieven” op de literatuurlijst ALO Amsterdam

Het vakwerkplan bewegingsonderwijs ‘De lesbrieven’ is voor het studiejaar 2013/2014 voor het vak ADM op de verplichte literatuurlijst van de 2e jaars ALO Amsterdam geplaatst.
Deze losbladige methode voor de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs geeft de studenten een goed inzicht hoe de 12 leerlijnen beschreven in Het Basisdocument vertaald kunnen worden in een vakwerkplan. Vanuit een jaarplanning naar een periode planningen zijn voor alle groepen 80 lessen uitgewerkt.

Verslag onderzoek Gym Wijzer! ® online!

Heeft het gebruik van een tablet PC, als digitaal leermiddel, tijdens de gymles een positief leereffect op het aanleren van motorische vaardigheden? Dat is de vraag die Mark Schutte zich afvroeg voor zijn afstudeeronderzoek. Mark Schutte heeft meegeholpen met de ontwikkeling van de kijkwijzers die onderaan de video’s staan van Gym Wijzer! ®.

Een verslag van zijn onderzoek kan al gedownload worden op de volgende link: Verslag onderzoek Mark Schutte

Later volgt zijn complete afstudeeronderzoek en wordt toegevoegd aan deze website onder ‘Publicaties‘.

Gymmen in de ‘grote’ gymzaal of kleuterspeelzaal?

Bobby de Jong heeft een afstudeeronderzoek gedaan naar het verschil in de motorische ontwikkeling bij 6-jarigen die als kleuter gym kregen in de gymnastiekzaal dan wel in de kleuterpeelzaal. Hieruit heeft hij geconcludeerd dat het wél uitmaakt of kleuters in een grote dan wel kleine gymzaal gymmen, specifiek voor de motorische vaardigheden stuiten en stilstaan. Ook halen kleuters die in de grote gymzaal hebben gegymd vaker de door Van Gelder en Stroes gestelde norm, dan kleuters die in de kleine gymzaal gymde.

Meer informatie hierover is te vinden in het artikel.

Heeft het gebruik van een tablet PC tijdens de gymles een positief leereffect op het aanleren van motorische vaardigheden?

Allereerst zal ik mijzelf even voorstellen:

Ik ben Mark Schutte, 26 jaar en student aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) Amsterdam. Komend schooljaar zal ik starten met mijn eindstage, die ik doe op de Sparrenbosschool in Bennebroek. Deze eindstage zal in combinatie gaan met mijn afstudeeronderzoek. Harry van der Meer (vakdocent gym) zal mij hierbij gaan begeleiden. De bovenstaand zwartgedrukte tekst is dan ook de onderzoeksvraag die centraal gaat staan tijdens mijn afstuderen.

Harry van der Meer is samen met Pascal Mariany (vakdocent lichamelijke opvoeding op ‘basisschool Dr. Aletta Jacobsschool en ’t Jongleren’ in Arnhem) bezig met het opstarten van het project: ‘Visueel Leren Bewegen’. Kort samengevat, worden er filmpjes geschoten van ‘een goede bewegingsuitvoering’ van alle twaalf de leerlijnen. Deze filmpjes worden verwerkt in een softwarepakket genaamd Visueel Leren Bewegen en de leerlingen zullen aan de hand van deze “digitale kijkwijzer” zelfstandig aan de slag gaan (voor meer informatie verwijs ik u naar de website: www.visueellerenbewegen.nl).

Ik wil gaan onderzoeken of leerlingen van groep 4 van de basisschool met gebruik van een tablet-PC  als digitale kijkwijzer (Visueel Leren Bewegen), sneller en beter de bewegingsactiviteit eigen maken. Ik zal voor dit onderzoek de bewegingsactiviteit ‘over de kop gaan’ en ‘schommelen’ in twee groepen 4 gedurende vier weken aanbieden. In beide groepen worden de bewegingsactiviteiten in een coöperatieve leersituatie aangeboden. Hierbij wordt steeds dezelfde instructie gegeven voordat er gestart wordt. Vervolgens zal de ene groep 4 wel en de andere groep 4 niet gebruik kunnen maken van de tablet PC met Visueel Leren bewegen.

Vanaf begin oktober start het praktijkgedeelte, oftewel ga ik met de kinderen aan de slag en worden de resultaten verzamelt. Deze resultaten zullen begin november verwerkt worden, waarna het tijd is te concluderen wat het onderzoek ons heeft gebracht. Wanneer u nieuwsgierig bent naar deze uitkomst kunt u altijd via de mail met mij contact op nemen (onderaan vind u mijn mailadres).

Ik hoop u zo een goed beeld te hebben gegeven over mijn inbreng in het project: ‘Visueel Leren Bewegen’.

Met sportieve groet,

Mark Schutte (Mark_Schutte81@hotmail.com)

Recensie Lichamelijke Opvoeding & Boekpresentatie

Recensie Lichamelijke Opvoeding
In het blad Lichamelijke Opvoeding van maart 2012 staat een recensie over het boek Gymmen in de “grote” gymzaal. De recensie is hier te bekijken.

Boekpresentatie
Woensdag 7 maart was het zover. De vernieuwende methode bewegingsonderwijs voor groep 1 en 2 Gymmen in de “grote” gymzaal werd op de Sparrenbosschool in Bennebroek gepresenteerd. Uit de positieve reacties van de aanwezigen bleek dat de bijeenkomst goed ontvangen werd. Harry en Joost hebben van genodigden, wel of niet afkomstig uit het onderwijsveld, veel complimenten mogen ontvangen. Tijdens de demonstratieles werd er, door meer dan 30 kleuters, met veel inzet en plezier gegymd in de “grote” gymzaal. Het aanwezige publiek was direct overtuigd dat gymmen voor kleuters een feest is. Zeker met de methode Gymmen in de “grote” gymzaal.

De foto’s geven een impressie van de middag.

Lesmateriaal
Wanneer u in het bezit bent van de methode kunt u de tien observatieformulieren van de website van de uitgever SWP downloaden. U moet daarvoor met de opgegeven code inloggen op die website. Ook kunt u op deze wijze toegang krijgen tot het ondersteunende beeldmateriaal bij de methode. Dit beeldmateriaal bestaat uit filmpjes van alle bewegingsactiviteiten.

Visueel Leren Bewegen

Voor de zomervakantie ben ik gestart met het maken van filmpjes voor het project “Visueel Leren Bewegen“. De opnames van het “ringzwaaien” en “bokspringen” zijn vorige week prima gelukt. Deze week worden de bewegingsactiviteiten “schommelen in de ringen” en “koprol op een recht vlak’ gefilmd. De kinderen vonden het spannend, maar ook erg leuk. Ze hebben veel zin in morgen. In totaal zullen er meer dan 50 bewegingsactiviteiten gefilmd worden. Dat wordt dus weer een hele klus. Maar zal een goede aanvulling zijn op de methode “De lesbrieven”. Voor meer info zie: http://visueellerenbewegen.nl.

Alternatieve opstellingen

In het vakwerkplan bewegingsonderwijs De Lesbrieven zijn 80 gymlessen voor groep 3 t/m 8 beschreven. Bij de beschrijving van deze lessen is uitgegaan van een gymzaal met een moderne inrichting en een oppervlakte van 252 m2. Met de uitbreiding van 30 alternatieve opstellingen zijn de lessen ook geschikt gemaakt voor een meer traditioneel ingerichte en kleinere gymzaal (162 m2).

Vanaf september zullen de Alternatieve opstellingen leverbaar zijn. Wanneer u in het bezit ben van het vakwerkplan “De Lesbrieven” kunt u de volledige set alternatieve opstellingen bestellen voor € 6,00.

De prijs voor de volledige map inclusief alternatieve opstellingen is € 85,00 en is hier te bestellen.

Verder zijn er nieuwe voorbeelden van Alternatieve opstellingen te downloaden.