Publicaties

Het wondermiddel: Bewegen

Bewegen en spelen zijn een onuitputtelijke inspiratiebron voor kinderen. Ook de mogelijkheden voor het onderwijs zijn groot. Voor sommige leerkrachten zijn de gymles en het buiten spelen een feest, andere leerkrachten ervaren veel ‘gedoe’. Een artikel over de rijke mogelijkheden en het verminderen van ‘gedoe’ rondom bewegen en spelen op school.

Download hier het volledige artikel: SWP Basischoolmagazine Artikel bewegen.

Speellokaal of gymzaal?

Voor jonge kinderen is bewegen van essentieel belang. Op motorisch, cognitief, sociaal en emotioneel gebied maken kinderen een extra grote ontwikkeling door wanneer er veel en vaak wordt bewogen. Bij het verzorgen van bewegingsonderwijs is voldoende kennis nodig om de juiste keuzes te kunnen maken. In dit artikel wordt een aantal keuzemogelijkheden benadrukt en uitgewerkt, waardoor er op verantwoorde wijze tot veelzijdig, intensief en plezierig bewegingsonderwijs kan worden gekomen.

Download hier het volledige artikel: Artikel: Speellokaal of gymzaal?

Credo

Ook in de het personeelsblad van de stichting ‘De La Salle’ wordt aandacht gevraagd voor Gymmen in de ‘grote ‘ gymzaal. Een vernieuwde methode bewegingsonderwijs voor de groepen 1 en 2 van de basisschool.

Sportbedrijf Arhnem

Gymmen in de ‘grote’ gymzaal slaat nu ook aan in Arnhem en omgeving.
Het Sportbedrijf Arnhem vraagt in hun nieuwsbrief van april 2013 aandacht voor de methode Gymmen in de ‘grote’ gymzaal.
Een methode bewegingsonderwijs voor leerlingen van groep één en twee.

KVLO

In het maandblad Lichamelijke Opvoeding van de KVLO, is een artikel geplaatst over de methode Gymmen in de Grote Gymzaal.
Er wordt uitgelegd wat de methode Gymmen in de Grote Gymzaal inhoudt en hoe je ermee kan werken. In dezelfde uitgave is er een recensie geschreven door Ton de Ruijter, docent ALO Amsterdam.

Hier is de PDF met het artikel te downloaden.

Haarlems dagblad

Gymmen in de ‘grote’ gymzaal of kleuterspeelzaal?

Bobby de Jong heeft een afstudeeronderzoek gedaan naar het verschil in de motorische ontwikkeling bij 6-jarigen die als kleuter gym kregen in de gymnastiekzaal dan wel in de kleuterpeelzaal. Hieruit heeft hij geconcludeerd dat het wél uitmaakt of kleuters in een grote dan wel kleine gymzaal gymmen, specifiek voor de motorische vaardigheden stuiten en stilstaan. Ook halen kleuters die in de grote gymzaal hebben gegymd vaker de door Van Gelder en Stroes gestelde norm, dan kleuters die in de kleine gymzaal gymde.

Meer informatie hierover is te vinden in het artikel.

Boekpresentatie

Woensdag 7 maart was het zover. De vernieuwende methode bewegingsonderwijs voor groep 1 en 2 Gymmen in de “grote” gymzaal werd op de Sparrenbosschool in Bennebroek gepresenteerd. Uit de positieve reacties van de aanwezigen bleek dat de bijeenkomst goed ontvangen werd. Harry en Joost hebben van genodigden, wel of niet afkomstig uit het onderwijsveld, veel complimenten mogen ontvangen. Tijdens de demonstratieles werd er, door meer dan 30 kleuters, met veel inzet en plezier gegymd in de “grote” gymzaal. Het aanwezige publiek was direct overtuigd dat gymmen voor kleuters een feest is. Zeker met de methode Gymmen in de “grote” gymzaal.

Congres het Jonge Kind in Utrecht