Voorbeeldlessen / downloads

Voorbeelden Lesbrieven

voorbeelddlb_Pagina_01

Download hier de voorbeeldlessen (PDF).

In het vakwerkplan zijn 40 “a” lessen en 40 “b” lessen beschreven.

De “a” lessen zijn bedoeld voor groep 3 t/m 8. De “b” lessen zijn bedoeld voor groep 6 t/m8 (eventueel ook groep 5).

Groep 3 tot en met 5 doet de “a” les 2x per week.

Groep 6 tot en met 8 doet de “a” les 1x en de “b” les 1x per week.

De “b” lessen zijn ook vaak buitenlessen waar onderdelen worden geoefend die voor de bovenbouw bestemd zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan atletiek, voetbal, slagbal en peanutbal.

Andere redenen voor deze opzet zijn:

  • Groep 3, 4 en 5 zijn gemotiveerd om te herhalen, groep 6, 7 en 8 minder.
  • Het bespaart instructietijd voor groep 3, 4 en 5.
  • In de middag is er minder concentratie.
  • De buitenlessen in periode 1, 4 en 5.

 Alternatieve opstellingen

In De Lesbrieven zijn we uitgegaan van een gymzaal met een uitgebreide inrichting. Om De Lesbrieven ook mogelijk te maken in traditioneel ingerichte gymzalen zijn er alternatieve opstellingen voor de 40 “a” lessen geschreven.