Publicaties

Beter leren met GymWijzer!®

In het blad Lichamelijke Opvoeding staat een LO062014artikel over het onderzoek van Mark Schutte waarbij bekeken is wat de invloed is van het digitale leermiddel GymWijzer!® bij het eigen maken van motorische vaardigheden.

Artikel in Lichamelijke Opvoeding

In het maandblad Lichamelijke Opvoeding van de KVLO, is een artikel geplaatst over De Lesbrieven.
Er wordt uitgelegd wat De Lesbrieven inhouden en hoe je ermee kan werken. In dezelfde uitgave is er een recensie geschreven door Ton de Ruijter, docent ALO Amsterdam.

Hier is de PDF met het artikel en de recensie te downloaden