De Lesbrieven

De 4e druk van het vakwerkplan bewegingsonderwijs ‘De Lesbrieven’ is vanaf heden beschikbaar. 

Groep 3 t/m 8 basisonderwijs

In deze vernieuwde druk wordt bij 50 bewegingsactiviteiten, die kort beschreven zijn in de 80 lessen van De Lesbrieven, een link gemaakt met meer dan 1000 filmpjes en ruim 300 kijkwijzers in het digitale leermiddel ‘GymWijzer!’. Deze uitbreiding op de beschrijving in De Lesbrieven geeft aan leerkrachten, studenten en leerlingen een nog completer en concreter inzicht van de activiteit en de niveaus per activiteit.

Dit vakwerkplan is een losbladige methode voor het bewegingsonderwijs en bevat een rijkdom aan spannende bewegingsactiviteiten, waarbij kinderen veel verschillende bewegingservaringen opdoen. Het biedt een methodische lesopbouw voor groep 3 t/m 8 gebaseerd op de leerlijnen beschreven in Basisdocument Bewegingsonderwijs van SLO en KVLO.

Elke basisschool kan met dit vakwerkplan een eigen jaarplan, periodeplan en weekrooster vastleggen waarmee eenverantwoord aanbod gewaarborgd is. Opvallend in dit vakwerkplan zijn de vele differentiaties waarmee de leerkracht een activiteit kan aanpassen aan de interesses en niveaus van de leerlingen. Iedere “Lesbrief” is beknopt uitgelegd en beschreven op 2 A4tjes. Hierdoor is het een praktisch handboek geworden. De gebruikswaarde is vergroot door de overzichtelijke plattegronden en kleurenfoto’s. Hierdoor wordt direct duidelijk wat de inhoud en de bedoeling van iedere activiteit is.

Dit vakwerkplan is bedoeld voor vakleerkrachten LO en groepsleerkrachten BO. Ook voor studenten CIOS, PABO en ALO is het een praktisch werkboek voor de stages op de basisscholen. Het kan gebruikt worden als vakwerkplan, ideeënboek en naslagwerk.

Nu te bestellen via het bestelformulier op deze website.