Recensies

SLO Leermiddelenplein

Vakwerkplan bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs, gebaseerd op de leerlijnen beschreven in Basisdocument Bewegingsonderwijs van SLO en KVLO.
Het vakwerkplan is een losbladig bronnenboek. Het is eclectisch samengesteld en gaat uit van de twaalf te ontwikkelen leerlijnen en bevat tachtig uitgewerkte lesbrieven. Elke lesbrief bevat een praktische en handzame lesbeschrijving bestaande uit plattegrond, foto’s, uitleg van de bewegingsactiviteiten en een aantal aanwijzingen. Er wordt gebruikt gemaakt van drie soorten lessen: de combinatieles (werken in drie-vijf groepjes), de klassikale les en de stroomvormles (werken in bewegingsbanen).
Video’s van de bewegingsactiveiten kunnen bekeken worden via de website.
In de periodisering wordt ook rekening gehouden met buitenlessen, binnenlessen en sporttoernooien.

link

Ton de Ruiter

Auteurs vakleerkracht Harry van der Meer en eindstagestudent ALO Dennis Louter Dit praktische vakwerkplan voor bewegingsonderwijs groep 3 tot en met 8 wordt in eigen beheer uitgegeven. Te bestellen voor de prijs van € 85,00. Voor meer info zie www.gymlessenbasisonderwijs.nl
Harry van der Meer is een enthousiaste en gewaardeerde vakcollega, werkzaam op drie verschillende basisscholen in de gemeente Bloemendaal, Bennebroek. Hij beschikt over een ruime ervaring en begeleidt al vele jaren zorgvuldig studenten van de docentenopleiding ALO te Amsterdam.

De Sparrenbosschool, waar veel opnames gemaakt zijn, is een bezoekje waard. Een bezoekje om geïnspireerd te raken voor het vak of om kennis te maken met de school en vooral de sportaccommodatie, met zijn zaal, ruime berging en buitensportveld, kortom een fijne volwaardige werkplek voor het geven van bewegingsonderwijs. Het vakwerkplan De lesbrieven is een losbladige methode voor het bewegingsonderwijs. Is eclectisch samengesteld en gaat uit van de twaalf te ontwikkelen leerlijnen.
Het plan is bedoeld voor vakdocenten LO, groepsleerkrachten primair onderwijs en voor studenten cios, pabo, ALO. Het is te gebruiken als vakwerkplan, inspiratiebron of naslagwerk.
De map kent een logische opbouw van verantwoording, bewegingsconcept, jaarplanning en registratie van de bewegingsactiviteiten en aansluitend de 80 lesbrieven. Deze lesbrieven bevatten een rijkdom aan spannende, actuele bewegingsactiviteiten. Iedere lesbrief kent een duidelijke plattegrond, uitleg van de oefenstof, diverse aanwijzingen en foto’s ter verduidelijking. Dit alles steeds beschreven op twee A4tjes. Er wordt gebruikt gemaakt van drie soorten lessen: de combinatieles (werken in drie-vijf groepjes), de klassikale les en de stroomvormles (werken in bewegingsbanen).

De map geeft veel zinvolle tips; is duidelijk voor starters in de beroepspraktijk. Denk hierbij aan het inschakelen van klaarzetters (kinderen die helpen met opbouwen en afbouwen buiten de schooltijden om), de regels en afspraken die gelden gedurende de lessen en de directe aanwijzingen die gegeven kunnen worden.
In de periodisering wordt ook rekening gehouden met buitenlessen, binnenlessen, sporttoernooien etc.
De ALO Amsterdam werkt met vier zogenaamde opleidingslijnen, praktijk, theorie, reflectie en stage. De methode De lesbrieven is één van de methodes die wij graag onder de aandacht brengen van onze eerste- en tweedejaars studenten. De methode heeft een aantrekkelijke prijs en kan voor onze studenten een bron van informatie en inspiratie zijn. Vooral ter ondersteuning van de opleidingslijn Stage is de methode De lesbrieven een waardevolle bron. Kortom na lang schuren en schaven heeft een vakcollega een mooi, bruikbaar product afgeleverd.

Ton de Ruijter, opleidingsdocent ALO Amsterdam (domein DBSV)

Trevor Reis

Methode ‘de lesbrieven’ is een prettige aanvulling voor iedere vakleerkracht in het basisonderwijs. Opvallend is de helderheid en directe toepasbaarheid. De methode bestaat uit volledig uitgeschreven binnenlessen (inclusief alternatieve opstellingen) en buitenlessen. Tevens beschrijft het een uitgewerkte jaarplanning. Doordat de lessen uitneembaar zijn, kunnen leerlingen ook gebruik maken van beschreven aanwijzingen en foto’s. Ideaal om te gebruiken als variatie/aanvulling op mijn eigen lessen. Het verschaft mij nieuwe inzichten en het allerbelangrijkste:
de leerlingen reageren positief! ‘De lesbrieven’ werd mij aangeraden door een bevriende collega. Op mijn beurt heb ik hetzelfde gedaan bij andere haagse collega’s.

Trevor Reis, leraar lichamelijke opvoeding basischool Het Startpunt

Riemie Schakel

Ik ben leerkracht aan een basisschool en verzorg naast de gymlessen voor mijn eigen groep ook de lessen van andere groepen. Ik was via internet op zoek naar leuke gymlessen. Op de site www.gymlessenbasisonderwijs.nl zag ik online een aantal lesbrieven staan. Die heb ik uitgeprobeerd. De collega’s, de kinderen en ik zelf waren heel erg enthousiast. En heb toen besloten om de map “De Lesbrieven” aan te schaffen en te gebruiken naast de bestaande methode die wij op school ook hebben, namelijk Van Gelder en Stroes.

Riemie Schakel CBS de Vuurvlinder te Sneek.

Annet van Ederen

Onze basisschool “de Noordwijkse School” is een nieuwe school die sinds vier jaar volop draait. Naast de gebruikelijke gymlessen hebben de kinderen ook een sportatelier waarbij ze kennis maken met sporten die buiten de gymzaal plaats vinden. Verder zijn we actief met het project Samen Spelen waarbij de vakleerkracht L.O. een belangrijke rol speelt bij het buitenspelen. Aangezien ik zelf een lange tijd gewerkt heb in het buitenland en in het middelbaar onderwijs waren de lesbrieven voor mij een fantastische update. Op een praktische en moderne manier was ik snel weer “opgefrist” om op een verantwoorde en afwisselende manier weer in het basisonderwijs les te geven.

Het losbandige systeem draag er toe bij dat ik ook mijn collega’s en stagiaires kan informeren over de geplande lessen. Geen dikke boekwerken maar een flexibel systeem dat voor iedere situatie op iedere school aangepast en geïntegreerd kan worden. Binnen de leerjaren en binnen de groepen zijn er voldoende differentiatie mogelijkheden om ieder kind op een plezierige en grensverleggende manier te laten bewegen. Nieuwe ideeën, spelen en bewegingssituaties verrijkten mijn basiskennis en wellicht mijn enigszins vastgeroeste leerplan.

De foto’s en praktische tips blijken ook voor mijn stagiaires zeer waardevol. Het jaarplan gebruik ik om hiaten in mijn eigen planning te voorkomen en accenten te durven verleggen.

Kortom een praktisch werkplan van deze tijd!

Annet van Ederen, vakleerkracht LO Noordwijkse School

Brenda

Mijn naam is Brenda. Ik werk nu 8 jaar in het basisonderwijs en geef momenteel een aantal jaar les op de Klarinet en de Rembrandtschool in Lisse.
Toen ik net begon met lesgeven heb ik op meerdere scholen tegelijk gewerkt. Dit hield in dat ik een hele hoop verschillende lessen gaf op heel veel verschillende locaties. Een echt vakwerkplan heb ik toen niet kunnen maken of ook daadwerkelijk gebruikt.

Nu ik op deze school werk, ben ik begonnen (net als vele anderen denk ik) met het maken van een “eigen” vakwerkplan. Toch veranderde het ieder jaar weer en deed ik het ene jaar meer met toestellen en het andere jaar meer met spel.
Sinds dit jaar ben ik begonnen met het vakwerkplan van Harry van der Meer en ik ben ontzettend enthousiast hierover. De verhouding toestellen en spel zijn kloppend en zijn per blok goed verdeeld.
Over de methode kan ik het volgende zeggen: er zit een goede opbouw in en zijn overzichtelijk en duidelijk. Op de verschillende losse pagina’s staan hele lessen uitgelegd met plaatje en praatje. Het fijne van de losse bladen vind ik, dat je er mee kan wisselen. Ik kan naar eigen idee en inzicht een aantal lessen omdraaien. Daarnaast zijn de lessen zo gemaakt dat ze heel goed makkelijker en moeilijker te maken zijn.

Waar ik in het begin een klein beetje tegen aanliep was de indeling van de gymzaal. De gymzaal die beschreven is in de methode, is veel moderner en uitgebreider als de gymzaal die ik tot beschikking heb. Na een klein beetje schuiven en hier en daar een onderdeeltje te veranderen, bleek het toch geen probleem te zijn.

Ik werk nu 5 maanden met deze methode en kan zeggen dat ik door deze methode een goede houvast heb en dat ik een hoop nieuwe en leuke spellen heb ontdekt.

Brenda, vakleerkracht LO Klarinet en Rembrandschool Lisse

Tim Postma

Hallo, ik ben Tim Postma van de Franciscusschool te Bennebroek. Aan mijn groep 8 en aan groep 7 geef ik dit schooljaar de tweede gymles (de andere les wordt door Harry zelf gegeven).
Harry van der Meer is een fijne en vakbekwame college die zijn sporen in het bewegingsonderwijs verdiend heeft. Harry is een perfectionist en heeft na lang schuren en schaven een prachtig product geleverd. Het is een zeer handzaam document geworden, waar met veel beeldmateriaal de basis van elke gymles is neergezet.

Voor mij is de methode als een warm bad. De gymlessen zijn zo georganiseerd dat ik precies weet welke les er komen gaat. Omdat de meeste lessen mij ondertussen bekend voorkomen, is het heel fijn om niet lappen tekst te hoeven lezen. Harry heeft heel precies de kern van elke les beschreven, waardoor de voorbereiding mij minder tijd kost dan bij een normale gymmethode. Mijn gymervaring was, voordat ik op de Franciscus kwam, vrij beperkt. Op mijn vorige school in Amsterdam was ik regelmatig met dikke boeken in de weer om maar een leuke en goede les te vinden. Ik durf te stellen dat ik de afgelopen drie jaar een betere gymleerkracht geworden ben en dat ik het vak nog nooit met zoveel plezier gegeven heb.
Wat in dit verhaal ook het vermelden waard is, is dat de gymzaal van de Franciscus kleiner is dan andere gymzalen. De lessen die in de map staan zijn echter met kleine aanpassingen makkelijk te geven. Harry is gelukkig ook een collega die je vrij laat in je keuzes. Aanpassingen zijn met hem en zijn methode heel goed mogelijk!

Als afsluiter nog iets korts over de methode. De opbouw van elke les is overzichtelijk. Na een korte inleiding vind je de afspraken en vervolgens zijn de onderdelen puntsgewijs uitgewerkt. In een apart kadertje vind je de aanwijzingen voor de kinderen. Op één blad de basis van een hele gymles, dat had ik jaren eerder willen hebben…

Tim Postma, docent basisonderwijs Franciscusschool te Bennebroek