Nascholing

De twee uur durende nascholingsworkshop reikt tools aan en geeft inzicht in de voordelen van de digitalisering van de gymlessen in het basisonderwijs.  

Inhoud

Harry van der Meer vertelt tijdens de workshop over de stappen die hij zette om zijn gymlessen in het basisonderwijs te digitaliseren met behulp van een iPad.

Aan de hand van de door hem ontwikkelde apps De Lesbrieven en GymWijzer! legt hij de toegevoegde waarde van het gebruik van de iPad tijdens de lessen uit, en laat hij zien hoe hij de de iPad in zijn gymlessen gebruikt.

Apps

In de afgelopen vijf jaar heeft het team van MeerGym twee apps ontwikkeld voor het bewegingsonderwijs op de basisschool.

De Lesbrieven-app is een vakwerkplan voor het bewegingsonderwijs waar 80 gymlessen in verwerkt zijn. Gymleerkrachten, groepsleerkrachten en studenten ALO, Pabo en Cios kunnen met deze app op een gebruiksvriendelijke wijze, de gymlessen voorbereiden.

De GymWijzer!-app is een digitaal leermiddel waarin 50 activiteiten uit het bewegingsonderwijs terug te zien in korte instructiefilmpjes (ruim 1500) en Kijkwijzers (ruim 300). Deze kunnen door de leerkracht en leerlingen in de gymles zelf bekeken worden waarna de activiteit direct kan starten (Video Feed Forward).

Opbouw workshop

Deze nascholingworkshop bestaat uit een theoretisch deel (presentatie) en een praktisch deel (werken met beide apps op een iPad in de gymzaal). In het praktische deel wordt bovendien het gebruik van de app Video Delay (Video Feed Back) in praktijk gebracht.

Tot slot wordt het  Leerlingvolgsysteem (LVS) VolgWijzer! geïntroduceerd, als aanvulling op de apps De Lesbrieven en GymWijzer!. Motiverend leren, eigenaarschap en inzicht in deelnameniveau komen hierbij aan de orde.

Na afloop van de workshop kan er, na aanschaffing van de apps, direct met de apps De Lesbrieven en GymWijzer! en Video Delay aan de slag worden gegaan en is inzichtelijk gemaakt hoe een ‘digitale gymles’ eruit kan zien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Recensies

Lex:

Op woensdag 18 januari hadden we met de werkgroep bewegingsonderwijs Amsterdam Zuidoost een workshop van Harry van der Meer over Gymwijzer en de Lesbrieven met de bijbehorende Apps. De opkomst van de collega’s was groot. Gedurende het eerste deel kregen we een uitleg over het digitale vakwerkplan (Lesbrieven) en de filmpjes van Gymwijzer. Gedurende het tweede deel gingen we in de gymzaal aan de slag met de verschillende filmpjes. Al doende verkenden wij de werkzaamheid van de filmpjes. Met name dit tweede deel sloeg aan omdat er gelijk van alles uitgeprobeerd werd en dit ook weer ideeën opleverde voor de gymlessen.

Na afloop was men zeer enthousiast over de mogelijkheden die de app Gymwijzer biedt. Interessant waren ook de extra’s die erbij vermeld werden zoals bijvoorbeeld de video delay app en hoe je die in je lessen kunt gebruiken. De filmpjes beslaan 6 niveaus per thema. Men vindt de App Gymwijzer in combinatie met bijvoorbeeld de video delay app een uitstekend middel om je lessen te verrijken.  Iedereen ging zodoende over tot de aanschaf van de Apps.

Hopelijk lukt het binnen afzienbare tijd om hier het digitale leerlingvolgsysteem Volgwijzer aan te koppelen.

Wouter:

“De twee uur durende workshop van Harry van der Meer heeft ons als Vakgroep bewegingsonderwijs Amsterdam Zuid-oost doen inzien dat digitalisering onmisbaar is in de gymzaal. We hebben een geweldige introductie gekregen in de gymwijzer! app. En op practische manier kennis gemaakt met de fimpjes en de uitvoering van de verschillende opdrachten. Harry heeft een inspirerende workshop verzorgd waar wij als vakgroep echt mee verder kunnen. Als klap op de vuurpijl hebben alle aanwezigen toegang gekregen tot de gymwijzer! app en de Lesbrieven app. Harry bedankt!”

Annelieke:

De presentatie vond ik erg interessant en plezierig! Ook fijn om het samen even in de praktijk te testen in de gymzaal. Ik ben erg benieuwd naar de app voor het leerlingvolgsysteem. Ik werk op 3 verschillende scholen met allemaal een andere manier van beoordelen voor gym. Dus als ik een activiteit bekijk in de gymles moet ik dat vervolgens op 3 verschillende manieren verwerken in Parnassys…heel onhandig. Wellicht dat die app uitkomst kan bieden voor alle 3 de scholen!

Bas:

Verder vond ik het een hele leuke middag! Erg leerzaam en ik denk dat ik gebruik ga maken van jouw methode.