Visueel Leren Bewegen

GymWijzer! ®

Voor de zomervakantie (2012) ben ik gestart met het maken van filmpjes voor het project “Visueel Leren Bewegen“ samen met Pascal Mariany. De opnames van het “ringzwaaien” en “bokspringen” zijn prima gelukt. De bewegingsactiviteiten “schommelen in de ringen” en “koprol op een recht vlak’ zijn ook al gefilmd. De kinderen vonden het spannend, maar ook erg leuk. Ze hebben veel zin in de volgende opnames. In totaal zullen er meer dan 80 bewegingsactiviteiten gefilmd worden. Dat is een hele klus, maar het zal een goede aanvulling zijn op de methode “De Lesbrieven”. Voor meer info zie: GymWijzer.nl.

Inmiddels zijn Pascal en ik al een stuk verder! We hebben een Visueel Leren Bewegen omgedoopt naar Gym Wijzer! ® en samen een V.O.F. opgericht met dezelfde naam. Gym Wijzer! ® is ook officieel geregistreerd als merknaam en de demo versie is al online en te vinden op gymwijzer.nl. Meteen registreren kan via deze link: gymwijzer.nl/registreer.

Activiteiten uit “De Lesbrieven” worden ook letterlijk gebruikt binnen Gym Wijzer! ®

GymWijzer! ®Wat is GymWijzer! ® ?

GymWijzer! ® is een web-based applicatie welke online is te bezoeken via www.gymwijzer.nl. Dit digitale leermiddel biedt mogelijkheden tot aanleren en ondersteunen van bewegingsactiviteiten gebaseerd op de bewegingsactiviteiten uit ‘De Lesbrieven’. Met behulp van video’s en kijkwijzers zien leerlingen wat ze kunnen uitvoeren en oefenen. Alle video’s en kijkwijzers zijn onder de 12 leerlijnen van het bewegingsonderwijs gebracht. Het doel hiervan is dat leerlingen met behulp van een laptop, tablet, smartphone of digibord ongeacht het besturingssysteem, zelfstandig of samenwerkend bewegingsactiviteiten eigen kunnen maken. Ook groepsleerkrachten en vakleerkrachten bewegingsonderwijs kunnen GymWijzer! ® inzetten bij hun lessen en hen helpen de kwaliteit en variatie voor de gymlessen een impuls te geven.

GymWijzer! ® richt zich, in vergelijking met andere beschikbare leermiddelen voor LO, vooral op het samenwerkend leren (onderzoek Pascal Mariany) GymWijzer! ® kan men ook inzetten als middel om het motorisch leren te stimuleren leren (zie onderzoek Mark Schutte), maar GymWijzer! ® is meer dan dat. Dit wordt bewerkstelligd door per activiteit video’s aan te bieden van verschillende aanzichten met een video van een totaalbeeld. Onder de video’s zijn telkens kijkwijzers toegevoegd.