Gymmen in de grote gymzaal

Theoretisch deel

Het theoretische deel van Gymmen in de ‘grote’ gymzaal omvat een diversiteit aan informatie er wordt ingegaan op hoe de methode werkt maar vooral ook waarom de methode zo werkt. Het belangrijkste punt hierbij is het herhaling- en vernieuwingssysteem dat gedeeltelijk is ge├»nspireerd op de zone van naaste ontwikkeling van Vygotsky.

Verder wordt in het theoretische gedeelte van de methode ingegaan op de verscheidene gemaakte methodische en didactische keuzes. Er wordt specifiek in gegeaan op de kleuter met bijbehorende eigenschappen. Ook worden diverse praktische tips gegeven omtrent het verzorgen van het bewegingsonderwijs in het algemeen.

Praktisch deel

Het praktische deel is ingevuld met de 22 zorgvuldig beschreven lessen. Alle beschrijvingen worden ondersteund door hoge kwaliteit afbeeldingen met onderschrift.
 
Elke les bestaat uit:
  • Een overzichtelijke zaalplattegrond;
  • Foto’s met tips voor bij het klaarzetten;
  • Doelstellingen voor de leerlingen en docent;
  • Beschrijvingen van de inleiding en vier bewegingsactiviteiten;
  • Een alternatieve opstelling. Dezelfde les gebaseerd op andere materialen in een meer traditionele gymzaal. Opnieuw ondersteund door een zaalplattegrond en heldere foto’s.

Gratis te downloaden: Twee voorbeeldlessen met aanvullende informatie

Er zijn twee voorbeeldlessen te downloaden op www.gymmenindegrotegymzaal.nl.

Observatieformulieren

Om de motorische ontwikkeling van leerlingen overzichtelijk in kaart te kunnen brengen is een observatiesysteem ontwikkeld. Het observatiesysteem bestaat uit tien observatieformulieren die allen betrekking hebben op een andere bewegingsactiviteit. Deze bewegingsactiviteiten komen overeen met de in het Basisdocument Bewegingsonderwijs opgenomen leerlijnen. Het observatiesysteem zorgt ervoor dat de ontwikkeling van leerlingen overzichtelijk in kaart kan worden gebracht.

Wanneer u in het bezit bent van de methode kunt u de tien observatieformulieren op www.gymmenindegrotegymzaal.nl downloaden. U moet daarvoor met de opgegeven code inloggen op de website.