Heeft het gebruik van een tablet PC tijdens de gymles een positief leereffect op het aanleren van motorische vaardigheden?

Allereerst zal ik mijzelf even voorstellen:

Ik ben Mark Schutte, 26 jaar en student aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) Amsterdam. Komend schooljaar zal ik starten met mijn eindstage, die ik doe op de Sparrenbosschool in Bennebroek. Deze eindstage zal in combinatie gaan met mijn afstudeeronderzoek. Harry van der Meer (vakdocent gym) zal mij hierbij gaan begeleiden. De bovenstaand zwartgedrukte tekst is dan ook de onderzoeksvraag die centraal gaat staan tijdens mijn afstuderen.

Harry van der Meer is samen met Pascal Mariany (vakdocent lichamelijke opvoeding op ‘basisschool Dr. Aletta Jacobsschool en ’t Jongleren’ in Arnhem) bezig met het opstarten van het project: ‘Visueel Leren Bewegen’. Kort samengevat, worden er filmpjes geschoten van ‘een goede bewegingsuitvoering’ van alle twaalf de leerlijnen. Deze filmpjes worden verwerkt in een softwarepakket genaamd Visueel Leren Bewegen en de leerlingen zullen aan de hand van deze “digitale kijkwijzer” zelfstandig aan de slag gaan (voor meer informatie verwijs ik u naar de website: www.visueellerenbewegen.nl).

Ik wil gaan onderzoeken of leerlingen van groep 4 van de basisschool met gebruik van een tablet-PC  als digitale kijkwijzer (Visueel Leren Bewegen), sneller en beter de bewegingsactiviteit eigen maken. Ik zal voor dit onderzoek de bewegingsactiviteit ‘over de kop gaan’ en ‘schommelen’ in twee groepen 4 gedurende vier weken aanbieden. In beide groepen worden de bewegingsactiviteiten in een coöperatieve leersituatie aangeboden. Hierbij wordt steeds dezelfde instructie gegeven voordat er gestart wordt. Vervolgens zal de ene groep 4 wel en de andere groep 4 niet gebruik kunnen maken van de tablet PC met Visueel Leren bewegen.

Vanaf begin oktober start het praktijkgedeelte, oftewel ga ik met de kinderen aan de slag en worden de resultaten verzamelt. Deze resultaten zullen begin november verwerkt worden, waarna het tijd is te concluderen wat het onderzoek ons heeft gebracht. Wanneer u nieuwsgierig bent naar deze uitkomst kunt u altijd via de mail met mij contact op nemen (onderaan vind u mijn mailadres).

Ik hoop u zo een goed beeld te hebben gegeven over mijn inbreng in het project: ‘Visueel Leren Bewegen’.

Met sportieve groet,

Mark Schutte (Mark_Schutte81@hotmail.com)