Gymmen in de ‘grote’ gymzaal of kleuterspeelzaal?

Bobby de Jong heeft een afstudeeronderzoek gedaan naar het verschil in de motorische ontwikkeling bij 6-jarigen die als kleuter gym kregen in de gymnastiekzaal dan wel in de kleuterpeelzaal. Hieruit heeft hij geconcludeerd dat het wél uitmaakt of kleuters in een grote dan wel kleine gymzaal gymmen, specifiek voor de motorische vaardigheden stuiten en stilstaan. Ook halen kleuters die in de grote gymzaal hebben gegymd vaker de door Van Gelder en Stroes gestelde norm, dan kleuters die in de kleine gymzaal gymde.

Meer informatie hierover is te vinden in het artikel.