De 4e druk van het vakwerkplan bewegingsonderwijs ‘De Lesbrieven’ is vanaf heden beschikbaar.

jalala-001In deze vernieuwde druk wordt bij 50 bewegingsactiviteiten, die kort beschreven zijn in de 80 lessen van ‘De Lesbrieven’, een link gemaakt met meer dan 1000 filmpjes en ruim 300 kijkwijzers in het digitale leermiddel ‘GymWijzer!’. Deze uitbreiding op de beschrijving in ‘De Lesbrieven’ geeft aan leerkrachten, studenten en leerlingen een nog completer en concreter inzicht van de activiteit en de niveaus per activiteit.

Het wondermiddel: Bewegen

wondermiddel

Bewegen en spelen zijn een onuitputtelijke inspiratiebron voor kinderen. Ook de mogelijkheden voor het onderwijs zijn groot. Voor sommige leerkrachten zijn de gymles en het buiten spelen een feest, andere leerkrachten ervaren veel ‘gedoe’. Een artikel over de rijke mogelijkheden en het verminderen van ‘gedoe’ rondom bewegen en spelen op school.

Download hier het volledige artikel: SWP Basischoolmagazine Artikel bewegen

Avondcurcus: Bewegingsonderwijs aan kinderen in de onderbouw van de basisschool

Voor kinderen is bewegen van groot belang. Het heeft immers een grote invloed op verschillende ontwikkelingsgebieden en is daarom van essentieel belang voor de ontwikkeling van het zelfbeeld, de omgang met anderen, het leggen/onderhouden van contacten en het leren helpen en geholpen worden.

De cursus Bewegingsonderwijs aan kinderen in de onderbouw van de basisschool zal starten met een theorische achtergrond. Denk hierbij aan het belang van veel en goed bewegen, de ontwikkelingsfases van de motoriek van het kind, de relatie tussen bewegen en cognitieve prestaties, etcetera. Ook de praktische kant zal uitgebreid aan het bod komen: hoe kun je “beweegpleinen” creëren? En hoe kunnen we bovenbouwleerlingen betrekken bij het onderbouw bewegingsonderwijs?

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van het boek en de methode Gymmen in de ‘grote’ gymzaal (t.w.v. 69,00), welke bij de cursus is inbegrepen. De methode in dit omvangrijke boek is inzetbaar als jaarplan, inspiratiebron en/of naslagwerk.

Data

11 februari 2015 (19:00-23:00)
18 februari 2015 (19:00-23:00)

Locatie

Amsterdam

Docent

Harry Van der Meer &
Chris Van de Kant

Deelnameprijs

€ 399,00

Stand GymWijzer! ® op de studiedag PO van het KVLO

Gisteren veel belangstelling gehad bij onze stand op de studiedag bewegingsonderwijs voor PO van het KVLO. Hieronder wat foto’s:GymWijzer! in vakblad van KVLO

LO92014Veel positieve reactie ontvangen naar aanleiding van het artikel GymWijzer!® in vakblad van KVLO
GymWijzer!® is een digitaal leermiddel voor het bewegingsonderwijs.

Beter leren met GymWijzer!®

In het blad Lichamelijke Opvoeding staat een LO062014artikel over het onderzoek van Mark Schutte waarbij bekeken is wat de invloed is van het digitale leermiddel GymWijzer!® bij het eigen maken van motorische vaardigheden.

Recensie Gym Wijzer! 1.0

recensie LO9

Gym Wijzer! 1.0, een digitaal leermiddel voor het bewegingsonderwijs, is zeer goed ontvangen bij de KVLO.
Zie de recensie in vakblad van de KVLO van oktober 2013, LO 9.

Nieuw artikel: Speellokaal of gymzaal?

speellokaalofgymzaalVoor jonge kinderen is bewegen van essentieel belang. Op motorisch, cognitief, sociaal en
emotioneel gebied maken kinderen een extra grote ontwikkeling door wanneer er veel en vaak
wordt bewogen. Bij het verzorgen van bewegingsonderwijs is voldoende kennis nodig om de
juiste keuzes te kunnen maken. In dit artikel wordt een aantal keuzemogelijkheden benadrukt
en uitgewerkt, waardoor er op verantwoorde wijze tot veelzijdig, intensief en plezierig bewegingsonderwijs
kan worden gekomen.

Download hier het volledige artikel: Artikel: Speellokaal of gymzaal?

“De Lesbrieven” op de literatuurlijst ALO Amsterdam

Het vakwerkplan bewegingsonderwijs ‘De lesbrieven’ is voor het studiejaar 2013/2014 voor het vak ADM op de verplichte literatuurlijst van de 2e jaars ALO Amsterdam geplaatst.
Deze losbladige methode voor de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs geeft de studenten een goed inzicht hoe de 12 leerlijnen beschreven in Het Basisdocument vertaald kunnen worden in een vakwerkplan. Vanuit een jaarplanning naar een periode planningen zijn voor alle groepen 80 lessen uitgewerkt.