“De Lesbrieven” op de literatuurlijst ALO Amsterdam

Het vakwerkplan bewegingsonderwijs ‘De lesbrieven’ is voor het studiejaar 2013/2014 voor het vak ADM op de verplichte literatuurlijst van de 2e jaars ALO Amsterdam geplaatst.
Deze losbladige methode voor de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs geeft de studenten een goed inzicht hoe de 12 leerlijnen beschreven in Het Basisdocument vertaald kunnen worden in een vakwerkplan. Vanuit een jaarplanning naar een periode planningen zijn voor alle groepen 80 lessen uitgewerkt.