Beter leren met GymWijzer!®

In het blad Lichamelijke Opvoeding staat een LO062014artikel over het onderzoek van Mark Schutte waarbij bekeken is wat de invloed is van het digitale leermiddel GymWijzer!® bij het eigen maken van motorische vaardigheden.