header.png

Verslag presentatie ALO

Op woensdag 22 maart hebben Harry van der meer en Geert Pel, beide van het team MeerGym, de app ‘GymWijzer!’ en ‘De Lesbrieven’ gepresenteerd aan de 1e jaars studenten van de ALO Amsterdam.
Hieronder een verslagje van Ton de Ruijter, Hoofd stagebureau ALO Amsterdam.

Presentatie van twee App’s op de ALO Amsterdam,

Op woensdag 22 maart hebben vak collega Harry van der Meer en Geert Pel (vierde jaars ALO student) de studenten van de ALO propedeuse in twee nieuwe apps geïntroduceerd.
Dit was op verzoek van de sectie ODM van de ALO, omdat voor het eerst deze beide apps op de boekenlijst zijn gezet ter vervanging van twee boeken.
In een enthousiast, deskundig en praktisch verhaal werd de app “de lesbrieven” en de app “gymwijzer” aan de ruim 150 studenten getoond. De methode de lesbrieven omvat 80 uitgewerkte lessen die zeer geschikt zijn voor het basisonderwijs. De app “gymwijzer” is een digitaal leermiddel die goede mogelijkheden biedt tot aanleren en ondersteunen van bewegingsactiviteiten. Ruim 500 honderd filmfragmenten zijn in deze app beschikbaar. Leidraad voor deze ontwikkeling zijn steeds de 12 te ontwikkelen leerlijnen uit het basisdocument PO.
Na afloop van de presentatie kwamen er goede vragen uit het publiek (is WiFi noodzakelijk in de zaal?) en gingen de studenten verder in op de bruikbaarheid voor iOS, Android en de aanschafprijs.
Een aanwinst voor de professionele (student) vakleerkracht.

Ton de Ruijter
Hoofd stagebureau ALO Amsterdam