header.png

Gymmen in de grote gymzaal

Het wondermiddel: Bewegen

wondermiddel

Bewegen en spelen zijn een onuitputtelijke inspiratiebron voor kinderen. Ook de mogelijkheden voor het onderwijs zijn groot. Voor sommige leerkrachten zijn de gymles en het buiten spelen een feest, andere leerkrachten ervaren veel ‘gedoe’. Een artikel over de rijke mogelijkheden en het verminderen van ‘gedoe’ rondom bewegen en spelen op school.

Download hier het volledige artikel: SWP Basischoolmagazine Artikel bewegen

Avondcurcus: Bewegingsonderwijs aan kinderen in de onderbouw van de basisschool

Voor kinderen is bewegen van groot belang. Het heeft immers een grote invloed op verschillende ontwikkelingsgebieden en is daarom van essentieel belang voor de ontwikkeling van het zelfbeeld, de omgang met anderen, het leggen/onderhouden van contacten en het leren helpen en geholpen worden.

De cursus Bewegingsonderwijs aan kinderen in de onderbouw van de basisschool zal starten met een theorische achtergrond. Denk hierbij aan het belang van veel en goed bewegen, de ontwikkelingsfases van de motoriek van het kind, de relatie tussen bewegen en cognitieve prestaties, etcetera. Ook de praktische kant zal uitgebreid aan het bod komen: hoe kun je “beweegpleinen” creëren? En hoe kunnen we bovenbouwleerlingen betrekken bij het onderbouw bewegingsonderwijs?

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van het boek en de methode Gymmen in de ‘grote’ gymzaal (t.w.v. 69,00), welke bij de cursus is inbegrepen. De methode in dit omvangrijke boek is inzetbaar als jaarplan, inspiratiebron en/of naslagwerk.

Data

11 februari 2015 (19:00-23:00)
18 februari 2015 (19:00-23:00)

Locatie

Amsterdam

Docent

Harry Van der Meer &
Chris Van de Kant

Deelnameprijs

€ 399,00

Stand GymWijzer! ® op de studiedag PO van het KVLO

Gisteren veel belangstelling gehad bij onze stand op de studiedag bewegingsonderwijs voor PO van het KVLO. Hieronder wat foto’s:



Nieuw artikel: Speellokaal of gymzaal?

speellokaalofgymzaalVoor jonge kinderen is bewegen van essentieel belang. Op motorisch, cognitief, sociaal en
emotioneel gebied maken kinderen een extra grote ontwikkeling door wanneer er veel en vaak
wordt bewogen. Bij het verzorgen van bewegingsonderwijs is voldoende kennis nodig om de
juiste keuzes te kunnen maken. In dit artikel wordt een aantal keuzemogelijkheden benadrukt
en uitgewerkt, waardoor er op verantwoorde wijze tot veelzijdig, intensief en plezierig bewegingsonderwijs
kan worden gekomen.

Download hier het volledige artikel: Artikel: Speellokaal of gymzaal?

Gymmen in de ‘grote’ gymzaal of kleuterspeelzaal?

Bobby de Jong heeft een afstudeeronderzoek gedaan naar het verschil in de motorische ontwikkeling bij 6-jarigen die als kleuter gym kregen in de gymnastiekzaal dan wel in de kleuterpeelzaal. Hieruit heeft hij geconcludeerd dat het wél uitmaakt of kleuters in een grote dan wel kleine gymzaal gymmen, specifiek voor de motorische vaardigheden stuiten en stilstaan. Ook halen kleuters die in de grote gymzaal hebben gegymd vaker de door Van Gelder en Stroes gestelde norm, dan kleuters die in de kleine gymzaal gymde.

Meer informatie hierover is te vinden in het artikel.

Recensie Lichamelijke Opvoeding & Boekpresentatie

Recensie Lichamelijke Opvoeding
In het blad Lichamelijke Opvoeding van maart 2012 staat een recensie over het boek Gymmen in de “grote” gymzaal. De recensie is hier te bekijken.

Boekpresentatie
Woensdag 7 maart was het zover. De vernieuwende methode bewegingsonderwijs voor groep 1 en 2 Gymmen in de “grote” gymzaal werd op de Sparrenbosschool in Bennebroek gepresenteerd. Uit de positieve reacties van de aanwezigen bleek dat de bijeenkomst goed ontvangen werd. Harry en Joost hebben van genodigden, wel of niet afkomstig uit het onderwijsveld, veel complimenten mogen ontvangen. Tijdens de demonstratieles werd er, door meer dan 30 kleuters, met veel inzet en plezier gegymd in de “grote” gymzaal. Het aanwezige publiek was direct overtuigd dat gymmen voor kleuters een feest is. Zeker met de methode Gymmen in de “grote” gymzaal.

De foto’s geven een impressie van de middag.

Lesmateriaal
Wanneer u in het bezit bent van de methode kunt u de tien observatieformulieren van de website van de uitgever SWP downloaden. U moet daarvoor met de opgegeven code inloggen op die website. Ook kunt u op deze wijze toegang krijgen tot het ondersteunende beeldmateriaal bij de methode. Dit beeldmateriaal bestaat uit filmpjes van alle bewegingsactiviteiten.