header.png

De Lesbrieven

Nieuwbrief 3 van Gym Wijzer!®

Na twee jaar heel hard werken is Gym Wijzer!® 1.0 geheel online.Knipsel
Gym Wijzer!® is een digitaal leermiddel voor het bewegingsonderwijs van PO en VO en is ontwikkeld door Pascal Mariany, Mark Schutte en Harry van der Meer.
Middels videobeelden en kijkwijzers worden de bewegingsactiviteiten uitgelegd. Ook is Gym Wijzer!® een verdieping op de bewegingsactiviteiten die beschreven zijn in de methode “De Lesbrieven”. een combinatie van beide leermiddelen is een aanrader. Meer informatie over Gym Wijzer!® kunt u vinden in de nieuwsbrief.

Heel veel kijkplezier, Harry van der Meer

“De Lesbrieven” op de literatuurlijst ALO Amsterdam

Het vakwerkplan bewegingsonderwijs ‘De lesbrieven’ is voor het studiejaar 2013/2014 voor het vak ADM op de verplichte literatuurlijst van de 2e jaars ALO Amsterdam geplaatst.
Deze losbladige methode voor de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs geeft de studenten een goed inzicht hoe de 12 leerlijnen beschreven in Het Basisdocument vertaald kunnen worden in een vakwerkplan. Vanuit een jaarplanning naar een periode planningen zijn voor alle groepen 80 lessen uitgewerkt.

Credo

Ook in de het personeelsblad van de stichting ‘De La Salle’ wordt aandacht gevraagd voor Gymmen in de ‘grote ‘ gymzaal.
Een methode bewegingsonderwijs voor de groepen 1 en 2 van de basisschool.
Voor meer informatie zie www.gymlessenbasisonderwijs.nl
dls gigg

Alternatieve opstellingen

In het vakwerkplan bewegingsonderwijs De Lesbrieven zijn 80 gymlessen voor groep 3 t/m 8 beschreven. Bij de beschrijving van deze lessen is uitgegaan van een gymzaal met een moderne inrichting en een oppervlakte van 252 m2. Met de uitbreiding van 30 alternatieve opstellingen zijn de lessen ook geschikt gemaakt voor een meer traditioneel ingerichte en kleinere gymzaal (162 m2).

Vanaf september zullen de Alternatieve opstellingen leverbaar zijn. Wanneer u in het bezit ben van het vakwerkplan “De Lesbrieven” kunt u de volledige set alternatieve opstellingen bestellen voor € 6,00.

De prijs voor de volledige map inclusief alternatieve opstellingen is € 85,00 en is hier te bestellen.

Verder zijn er nieuwe voorbeelden van Alternatieve opstellingen te downloaden.

Artikel in Lichamelijke Opvoeding

In het maandblad Lichamelijke Opvoeding van de KVLO, is een artikel geplaatst over De Lesbrieven.
Er wordt uitgelegd wat De Lesbrieven inhouden en hoe je ermee kan werken. In dezelfde uitgave is er een recensie geschreven door Ton de Ruijter, docent ALO Amsterdam.

Hier is de PDF met het artikel en de recensie te downloaden

Tevens staat er in dezelfde uitgave een recensie van Ton de Ruijter deze is bij referenties toegevoegd.