header.png

App presentatie op de ALO

Alle studenten 1e jaars van de ALO Amsterdam krijgen op woensdag 22 maart uitleg over het gebruik van een Ipad in de gymles op de basisschool.
De Apps De Lesbrieven en GymWijzer! staan sinds dit schooljaar op de verplichte literatuurlijst van deze ALO studenten.

Voor meer informatie kunt u hier de uitnodiging lezen